LINH PHÙ GIÚP HOÀNH TÀI CỦA MAO SƠN

LINH PHÙ GIÚP HOÀNH TÀI CỦA MAO SƠN (267)

 

 

LINH PHÙ GIÚP  HOÀNH TÀI CỦA MAO SƠN (267)

Chú: Thiên thôi thôi , Địa thôi thôi tiên sư đới tài tốc giáng lâm, đệ tử dụng pháp, kết pháp duyên, kim đồng tử ngân đồng tử, kính thỉnh thổ địa khai pháp lộ đạp thất tinh, hiển hào quang, pháp chủ thỉnh, chân phi lục đấu, trí thân tam đài cái thần thông,

thần binh hỏa cấp cấp như luật lịnh .

THI TRIỂN PHÙ NÀY: phương pháp để phát hoành tài như sau: rạ lúa 36 cây đem về phơi khô, tượng trưng cho 36 đốt xương để làm thành một hình nộm, đem tế 7 ngày, nhớ viết tên lên đó, thêm cành liễu với linh phù, rồi đem tất cả hóa đi là được.

Nguồn: www.thongtri.com