BÙA LỖ BAN VÀ THUẬT ẾM NHÀ NGÀY XƯA

Sắc Lệnh Ếm Đối.
[​IMG]
Chú: Nam Mô Hỗn Nguyên Hắc Khí Đằng Đằng, Vị Phán Lỗ Ban, Tam Sơn Cửu Hầu Tiên Sinh Luật Lệnh Nhiếp. Án Thiết Toà Lai Ứng Hiện.
Cách Luyện : Sắc Lệnh số 1 dùng lưỡi vẽ luyện khi mặt trời mới mọc ( Giờ Mão buổi sáng ).
– Sắc Lệnh số 2 dùng lưỡi vẽ luyện khi mặt trời lặn ( Giờ Dậu buổi chiều ).
Bùa Khoán Dời Trị Ghẻ
[​IMG]
Chú* Thần Nguyện Thỉnh Tam Vị Tổ Sư Linh Ứng Giáng Trợ Kì Đệ Tử ( 3 lần )

Cách Dùng : Vẽ Bùa vào miếng vàng hoặc bạc, hoặc đốt Bùa thoa vào chỗ bệnh.
Bùa Trị Đau Bụng
[​IMG]
Chú* Tô Dô Tát, Ma Da Tát, Ngô Tùng Nhử Trùng Nào Trùng Độc, Sanh Giác Cung Long, Cùng Mẫu Thị Cùng Gia Quyến Bá Vạn Thiên Một Trăm Thứ Độc Một Trăm Thứ Bệnh, Bệnh Nào Cũng Hết.
Công Dụng : Trị đau bụng và ói ỉa.
Cách Dùng : Trước khi làm bệnh phải thắp 3 cây nhang đứng bàn tổ vái Tam Vị Tổ Hộ Độ Cho Đệ Tử Sát Quỷ Trừ Tà ( 3 lần ).Nếu không có ban thờ tổ có thể ra bàn Thiên vái 3 lần cũng được.Sau đó vẽ bóng phù vào tay kêu chú trên rồi nắm lại vuốt từ trên người xuống bụng.
Bùa Trị Đau Bụng

[​IMG]

Chú* Nam Mô Thỉnh Quan Thánh Đế Quân Tốc Lai Tốc Giáng Linh Phù Cấp Cấp ( 3 lần )
Cách Dùng : Lấy 3 cây nhang khoán các chữ Bùa ngay tại bụng.
Bùa Trị Con Nít Khóc

[​IMG]

Chú* Nam Mô Thần Nguyện Thỉnh Tam Vị Tổ Sư Linh Ứng Giáng Trợ Kì Đệ Tử.
Công Dụng : Trị trẻ con khóc đêm
Cách Dùng : Vẽ bùa trên lót dưới lưng hoặc trong gối cho trẻ nằm. Bùa số 1 trai và gái đều dùng chung được, Bùa số 2 dành riêng cho bé gái, Bùa số 3 dành riêng cho bé trai.

Bùa Trị Trẻ Ộc Sữa

[​IMG]

Cách Dùng :Khoán vẽ bùa vào giấy hút thấm sữa ộc của trẻ sau đó để dưới ông Táo, thắp nhang cũng lễ ông Táo, khi trẻ hết bị ộc sữa đem giấy này đốt đi, cúng 1 dĩa hoa quả tạ ông Táo.
Ông Táo ( Định Phước Táo Quân )
Bùa Trị Con Ranh

[​IMG]

Chú* Nam Mô Kim Cang, Om La Nol Là Thắc.
Công Dụng : Trị Con Ranh, Con Sát khó nuôi.
Cách Dùng : Vẽ bùa cho đeo, hoặc dán ở đầu nằm, để trong gối nằm, không được ngồi lên gối cho tới năm 14 tuổi mới thôi. Bùa 1 là dùng cho con Ranh Lộn, Bùa 2 là trị Con Ranh.

Bùa Thổi Con Sát

[​IMG]

Cách Dùng : vẽ bùa vào giấy rồi đốt thổi vào mặt.
Bùa Trục Thai

[​IMG]

Chú* Nam Mô Hội Nhị Huệ Bà Chúa Thai Sanh Cấp Cấp Trục Dẫn Nhi Đồng Ra Nơi Cảnh Khổ ( 9 lần ).
Công Dụng : Trục thai khó sanh.
Cách Dùng : Vẽ Bùa số 1cho uống, Bùa số 2 khoán trên trán sản phụ.
Bùa Bảo An Thai Phụ

[​IMG]

Chú* Vái Thần Cầu Ngọc Hoàng Thượng Đế Bắc Đẩu Nam Tào Chư Tiên Chư Phật, Giáng Hạ Đàn Tràng Cộng Lai Chứng Giám, Sở Nguyệt Tòng Tâm, Sở Cầu Như Ý, Úm Đông Phương Thanh Đế, Thái Thượng Lão Quân Cấp Tốc Giáng Hạ Độ Linh Thần Phù, Úm Thần Phù Chỉ Thiên Thiên Khuyết, Chỉ Địa Địa Liệt, Chỉ Quỷ Quỷ Diệt, Chỉ Nhân Nhân Thọ Trường Sinh, Cấp Cấp Như Luật Lệnh. ( 3 lần ).
Công Dụng : Bảo an thai phụ, trục thai sinh ngược.
Bùa Trừ Ôn Dịch
[​IMG]

Cách Dùng : Dung Chu Sa, Thần Sa vẽ Bùa này dán trước cửa phòng trừ ôn dịch, tà khí xâm nhập vào nhà.
Bùa Trảm Yêu Ma Tà

[​IMG]

Chú* Nam Mô Linh Quan Thiên Tướng Chuyển Tốc Thái Thượng Lão Quân Giáng Thế Trợ Thần Phù Trảm Yêu Ma Cấp Cấp Như Luật Lệnh ( 3 lần )
Công Dụng : Trừ tà khí nơi nhà hoang, hoặc cây cối có ma tà yêu khí.
Cách Dùng : Dán và đốt phù, thổi vào cây có ma tà.
Bùa Mở Thư Ếm

[​IMG]

Chú* Bích Si Minh La Hiệt, Róc Ma Niết, Róc Hiêm A Hôi.( 7 Lần ).
Công Dụng : Giải thư ếm.
Cách Dùng : Thổi bùa vô ly rượu 7 lần, hớp miệng thổi vào chỗ đau và hà hơi vào chỗ đau.
Bùa Mở Trừ Nhà Có Ma Quỷ
[​IMG]
Chú* Nam Mô Kim Cang ( 1 hơi ) om là nol là thắt.( 21 lần )
Công Dụng :Dùng mở tẩy nhà có ma quỷ, ghe thuyền đều được.
Cách Dùng : Vẽ bùa đốt bỏ vào trong nước đọc chú thổi vào 3 hơi, sau đó cho thân chủ đem nước đó về tẩy nhà, ghe thuyền, công dụng tức thì.
BùaTrừ Bệnh Tà

[​IMG]

Chú* Nam Mô Ngọc Hoàng Tổ Sư Lỗ Ban Chân Nhân Phò Trì Đệ Tử ( 3 lần ).
Công Dụng : Bùa dùng Thờ hoặc uống đeo.Trị bệnh tà.
Cách Dùng : Vẽ Bùa 1 để thờ hoặc uống Bùa 2 đeo lên mình.
Bùa Gia Đạo Yên Vui

[​IMG]

Chú* Vái Tiền Tổ, Hậu Tổ, 36 Vị Tổ Lỗ Ban, Thái Thượng Lão Quân, Trợ Linh Thần Phù Hiển Hách, Hộ Gia Đương Trấn, Án Ngã, Cấm Khẩu Bất Hoà, Cấp Cấp Như Luật Lệnh ( 7 lần ) .
Công Dụng : 3 đạo bùa trên để dán cửa nhà hoặc đeo theo người để hộ thân sẽ tránh được các việc cự cãi trong nhà.
Cách Dùng : Vẽ bùa trên 1 tấm giấy dán ở cửa chỗ gần bản lề, hoặc đeo theo mình, vẽ phù xong tôm sên phù bằng chú trên 7 lần.
Bùa Trấn Trạch
[​IMG]

Chú* Sất Đốt, Hách Hách Dương Dương, Nhật Xuất Đông Phương, Ngô Sắc Thư Phù Phổ Tảo Kiết Tường, Khẩu Thổ Tam Muội Chi Hoả, Phục Hy Môn Tốc Chi Quang Tróc Quái, Sử Thiên Bồng Lực Sĩ Phá Tật, Đụng Uế Tích Kim Cang Giáng Phục Yêu Quái Hoá Vi Kiết Tường, Thần Binh Hoả Cấp Cấp Như Luật Lệnh Sắc.
Công Dụng : 4 lá Bùa trên dung để trấn 4 góc nhà trừ ma tà yêu quái vô cùng hiệu nghiệm.
Cách Dùng : Vẽ Bùa trên sau đó đem cho vào 4 hũ sành chon vào 4 góc nhà, ở giữa nhà treo 1 bát quái hoặc Bùa trấn trạch.
Bùa Trấn Trạch Hướng Nam

[​IMG]

Bùa Chôn Tại Hướng Nam Ngôi Nhà
Bùa Trấn Trạch Hướng Tây

[​IMG]

Bùa Chôn Tại Hướng Tây Căn Nhà
Bùa Trấn Trạch Hướng Bắc
[​IMG]

Bùa Chôn Tại Hướng Bắc Căn Nhà

Bùa trụ Tà điên.
[​IMG]

Dùng vẽ uống.
Bùa cúng nhà- Ghe- Lưới.
[​IMG]
BÙA TRỊ ÔN DỊCH ( Uống , đeo )
[​IMG]
Bùa bỏ đi trục về và hoà hiệp.
[​IMG]
Tống quái phù
[​IMG]
Đánh tà xuất :
Chú : Nam mô Cửu Thiên Huyền nữ – quan phù hóa thập phương – đảo vô bất ứng – cầu vô linh thông tam giáo chi nội, lục hiệp chi chung, thuận mạng dã kiết- nghịch mạng dã hung – Tiên ly bồng đảo – Tật như lôi đình – phù mạng nhất đáo điểm kiết phong hành – Cấp cấp như lực lịnh.
[​IMG]
Trừ tà uống , đeo
Chú : Phong xa ma ca mây ú na tắt ba bi.
[​IMG]
Mở điên bùa ngải – uống.
Chú : Sàm cốt a mà sàm cốt- Sàm căn mà sàm căn.
[​IMG]
Bùa hộ thân nhiều thứ.
[​IMG]
Khăn buôn bán , thờ .
[​IMG]
Phép đòi nợ.
Chú : Buốt thô hăn ú ta lô thô hăn ú bây danh ca bây dăm mẹc mẹc.( Một lá bỏ vào nhà , một lá kẹp vào chiếc đũa đóng tại ngã ba đường ).
[​IMG]
Bùa hộ thân trục thày phá mình.
Chú : Thần nguyện thỉnh Tổ sư Lỗ Ban linh ứng hộ trì đệ tử trừ tà ma yêu quái.
Nam mô A Di Đà Phật ( 21 lần ).
[​IMG]
Bùa mở thư – Vẽ vào lá trầu cho ăn.
Chú : Cao sum ma nan ấp ba trơ tre le – lanh ba số on lót.
[​IMG]
Bùa bán đồ ăn nói.
Chú : Ngá ba bờ lây sang ta ngó – bờ gầy nhu hu.
[​IMG]

Nguồn: buaphep.net